ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,298,323 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,319,833 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 157,999,557 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 147,320,643 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 101,041,491 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 14/12/2017 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
2 14/12/2017 กปภ. แจกน้ำฟรีปี 60 ช่วยประชาชนกว่า 307 ล้านลิตร
3 14/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา
4 14/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวมอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ.
5 14/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว ประชุมปิดการตรวจสอบ
6 14/12/2017 กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Big Clearning Day ครั้งที่ 1/2560
7 14/12/2017 “การบริการเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ 4C” โดยสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ สัญจรพบปะ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6
8 14/12/2017 กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Wmap V 9.12”
9 14/12/2017 กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว
10 14/12/2017 กปภ.สาขากำแพงเพชร สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในพิธีบวงสรวงเพื่อรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดกำแพงเพชร
เลื่อนขึ้นข้างบน