ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,219,929 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,339,606 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 155,812,745 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 146,767,044 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 109,581,571 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/05/2017 กปภ. ภูมิใจ องค์กรบริหารงานโปร่งใส น้ำก็ได้คุณภาพ
2 26/05/2017 กปภ.สาขาภูเขียว ออกหน่วยให้บริการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
3 26/05/2017 กปภ.ข.๗ ร่วมกิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐
4 26/05/2017 กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่8/2560)
5 26/05/2017 ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
6 26/05/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว บริเวณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
7 26/05/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ 2 ขนาด 160 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์
8 26/05/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์
9 26/05/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมงานกาแฟสัญจร สบาย.. สบาย.. ยามเย็น ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จันทบุรี
10 26/05/2017 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ดำเนินการล้างระบบผลิต
เลื่อนขึ้นข้างบน