ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,190,226 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,179,151 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 143,149,233 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 134,786,272 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 100,709,339 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ และ “โครงการดาวเด่นประจำไตรมาส” ๒/๒๕๖๐ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
2 24/03/2017 กปภ.สาขาสมเด็จ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
3 24/03/2017 กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) เข้าร่วมประชาคม ณ วัดท่าบึง จ.ขอนแก่น
4 24/03/2017 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมสำรวจสถานที่ก่อสร้าง ก่อนที่จะมีประชาคมอีกครั้ง
5 24/03/2017 กปภ.สาขาเชียงคาน จัดกิจกรรม "มุ่ง – มั่น – เพื่อปวงชน (เติมใจให้กัน) "
6 24/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560
7 24/03/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการเติมใจให้กัน Home care ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
8 24/03/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้การดูแลตนแก่ผู้สูงอายุ ร่วมกับอบต.หน้าประดู่
9 24/03/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
10 24/03/2017 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงานเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลื่อนขึ้นข้างบน