ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,244,485 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,211,290 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 155,560,669 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 146,161,116 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 105,414,255 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 25/07/2017 กปภ.สาขาท่าวังผา ร่วมออกหน่วยจัดกิจกรรม หน่วยบริการจังหวัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้งรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 (ปิตุราษฎร์)
2 25/07/2017 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการออกหน่วยบริการประชาชน
3 25/07/2017 กปภ.สาขาศรีสงคราม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
4 25/07/2017 กปภ.สาขาตาก จัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2560 และเดือนกรกฎาคม 2560
5 25/07/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์
6 25/07/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์
7 25/07/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังน้ำใสขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์
8 25/07/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสุวรรณคีรี
9 25/07/2017 ่กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมให้การต้อนรับคณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา ศึกษาดูงานระบบผลิต
10 25/07/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
เลื่อนขึ้นข้างบน