กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.

.............................................................

ขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาดังกล่าว 

พบเจอปัญหาน้ำขุ่นแดง/มีตะกอน โทร. 038-461042 หรือไลน์กลุ่มมั่นใจคุณภาพพนัสนิคม

เลื่อนขึ้นข้างบน