การปิดน้ำเพื่อย้ายตำแหน่งมาตรวัดน้ำ Electromagnetic Flow ขนาด ๓๐๐ มม. DMA ๔๑ ปาล์มสปริง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การปิดน้ำเพื่อย้ายตำแหน่งมาตรวัดน้ำ Electromagnetic Flow ขนาด ๓๐๐ มม. DMA ๔๑ ปาล์มสปริง

การปิดน้ำเพื่อย้ายตำแหน่งมาตรวัดน้ำ Electromagnetic Flow ขนาด ๓๐๐ มม. DMA ๔๑ ปาล์มสปริง

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อย้ายตำแหน่งมาตรวัดน้ำ Electromagnetic Flow ขนาด ๓๐๐ มม. DMA๔๑ ปาล์มสปริง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ ของวันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึง เวลา ๐๒.๐๐ น. ของวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้ 

-         หมู่บ้านปาล์มสปริง

-         หมู่บ้านดำรงนิเวศน์

-        หมู่บ้าน ดิ เออบาน่า โครงการ ๑ และ ๓

-        หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์

-        บ้านดอนจั่นพัฒนา หมู่ที่ ๔

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำติดตั้งถังสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีวิกฤตภัยแล้งด้วย จะขอบคุณยิ่ง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐- ๕๓๒๓ - ๓๔๗๙ ต่อ ๑๑๖   

เลื่อนขึ้นข้างบน