การปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา

การปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนประปา ท่อ GS ขนาด ๔ นิ้ว (ท่อใหม่) เข้ากับท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. (ท่อเดิม) (งานวางท่อประปาให้กับ ศาลาธนารักษ์ ๑) บริเวณ เลขที่ ๕๒ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา ๐๑.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. ของวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้ 

 

-         ถนนราชมรรคา

-         ถนนมูลเมือง

-        ถนนศรีภูมิ (แจ่งศรีภูมิ–ประตูช้างเผือก)   

-        ถนนบำรุงบุรี (โรงเรียนพุทธิโสภณ-ถนนมูลเมือง)

-        ถนนอารักษ์ (ประตูสวนดอก-สวนบวกหาด)

-        ถนนพระปกเกล้า

-        ถนนราชวิถี

-        ถนนราชภาคินัย

-        ถนนราชดำเนิน (สี่แยกกลางเวียง-ประตูท่าแพ)

-        ถนนลอยเคราะห์ (ถนนคชสาร-ถนนช้างคลาน)

-        ถนนคชสาร (ถนนลอยเคราะห์-แจ่งกะต๊ำ)

-        ถนนศรีดอนไชย ฝั่งโรงพยาบาลนครพิงค์

 

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำติดตั้งถังสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีวิกฤตภัยแล้งด้วย จะขอบคุณยิ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์               ๐- ๕๓๒๓ - ๓๔๗๙ ต่อ ๑๑๖   

เลื่อนขึ้นข้างบน