ยกเลิกประกาศ กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ยกเลิกประกาศ กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

ยกเลิกประกาศ กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

ยกเลิกประกาศ

 

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากมีการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำประปา S ขนาด ๔๐๐ มม. บริเวณชลประทานอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๗ ชลบุรี–มาบตาพุด ตอน ๑–๓ ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. โดยส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือไม่ไหล ดังนี้

๑.      เนินพลับหวานพื้นที่สูง

๒.      ซอยเขาน้อย

๓.      ซอยเขาตาโล

๔.      ถนนทุ่งกลม-ตาลหมัน                     

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน