กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

                    ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำประปา PE ขนาด ๓๕๐ มม. บริเวณหน้าโรงรับจำนำเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาในบริเวณดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น.ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือไม่ไหล ดังนี้

๑.บริเวณพื้นที่ซอยสุขุมวิท-พัทยา ๔๑ ถึง ซอยสุขุมวิท-พัทยา ๗๕

                    จึงขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้นสำรองน้ำไว้ใช้ให้พอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ และในช่วงระยะแรกขอให้ผู้ใช้น้ำเฝ้าระวังในเรื่องน้ำขุ่นด้วย

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

 

                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน