ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 17 พ.ค. 60 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 17 พ.ค. 60

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 17 พ.ค. 60

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

---------------------------------------------------

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ –๑๘.๐๐ น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อส่งน้ำ บริเวณ ถนนอ่างศิลา – ถนนมิตรสัมพันธ์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ส่งผลกระทบทำให้ น้ำไม่ไหลบริเวณพื้นที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา (บางพื้นที่) ตั้งแต่แยกครกใหญ่ ถนนอ่างศิลา จนถึง ซอยเจ๊อ่วย ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

        ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เตรียมจัดหาภาชนะกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลา ดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาชลบุรี () จะกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจะจ่ายน้ำตามปกติในทันที ในการนี้ อาจพบน้ำมีสีหรือขุ่นในระยะแรกของการใช้น้ำ ซึ่งการประปา- ส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) สามารถแก้ไขด้วยการระบายตะกอนตามหัวดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

 

        จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน