กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

          วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นางสาวกมลพัชร  ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง ม.2 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 6 โหล มาบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน