การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                                          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา
                                         ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
 
       ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเนื่อง
จากต้องทำการตัดประสานท่อ งานย้ายแนวท่อกีดขวางการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนทาง
หลวงหมายเลข ๔ กม.ที่ ๑๒๙๖ + ๐๙๒ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา  ในวันจันทร์  ที่  ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
       ดังนั้น จะทำให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ ถ.กาญจนวนิช ฝั่งหน้าเทสโก้โลตัสสะเดา ตั้งแต่
ซอยโสตธิพันธ์  ซอยแสงสี  ซอยแสงดาว  และซอยแสงจันทร์  
        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา  ณ โอกาสนี้ด้วยและ
ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำได้เตรียมสำรองน้ำประปาไว้ในวันดังกล่าว ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ
จะเปิดจ่ายน้ำประปาทันที  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา
 ๑๓  ถ.ประชาบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา  ๙๐๑๒๐  โทร. ๐-๗๔๔๑-๑๐๕๗ หรือ
 PWA.Call Center ๑๖๖๒ 

เลื่อนขึ้นข้างบน