กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)แจ้งซ่อมท่อกระทบการสัญจร10-3-60 (ถ.ศรีจันทร์) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)แจ้งซ่อมท่อกระทบการสัญจร10-3-60 (ถ.ศรีจันทร์)

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)แจ้งซ่อมท่อกระทบการสัญจร10-3-60 (ถ.ศรีจันทร์)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00-02.00  น. (ใช้เวลา 7 ชั่วโมงโดยประมาณ) กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จะดำเนินการซ่อมท่อประปาชนิด STP ขนาด 700 มม. เพื่อแก้ปัญหาท่อแตกรั่ว บริเวณถนนตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท.ศรีจันทร์ ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (แผนที่แนบมาด้วย) โดยอาจจะส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาไม่ได้รับความสะดวก  โดยกปภ.สาขาขอนแก่น(พ)จะดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้หากการดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะได้ดำเนินการคืนสภาพถนนสู่ปกติโดยทันที

ทั้งนี้กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-224 022, 228 313, 221 218 ต่อ 124 หรือ Call Center 1662

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

งานลูกค้าสัมพันธ์  รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน