การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน นำโดย นายประยูร นวมงาม ผู้จัดการฯ พร้อมพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

เลื่อนขึ้นข้างบน