ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำ ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เพื่อดำเนินการติดตั้งถังทรายกรอง บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำประปาพืชอุดม ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำ ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เพื่อดำเนินการติดตั้งถังทรายกรอง บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำประปาพืชอุดม ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา

31 กรกฎาคม 2556

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด ๓๐๐ มม. เนื่องจากท่อแตกบริเวณหน้าหมู่บ้านสุนทรจัดสรร อ.คลองหลวง ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ จะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. ส่งผลทำให้น้ำไม่ไหลในบริเวณพื้นที่คลอง ๓ - คลอง ๔ อ.คลองหลวง

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด ๓๐๐ มม. เนื่องจากท่อแตกบริเวณหน้าหมู่บ้านสุนทรจัดสรร อ.คลองหลวง ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ จะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. ส่งผลทำให้น้ำไม่ไหลในบริเวณพื้นที่คลอง ๓ - คลอง ๔ อ.คลองหลวง

31 กรกฎาคม 2556

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำซ่อมท่อเนื่องจากอุบัติเหตุท่อแตกบริเวณหน้าตึกทู บี คาซ่า ถ.เชียงราก - บางขัน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำซ่อมท่อเนื่องจากอุบัติเหตุท่อแตกบริเวณหน้าตึกทู บี คาซ่า ถ.เชียงราก - บางขัน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.

30 กรกฎาคม 2556

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด ๓๐๐ มม. เนื่องจากอุบัติเหตุท่อแตกบริเวณใกล้เคียงปั๊มน้ำมันร้างคลอง๑๓ อ.ลำลูกกา ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ส่งผลให้น้ำไม่ไหลภายในพื้นที่ตั้งแต่คลอง๘ - คลอง๑๓ อ.ลำลูกกา

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด ๓๐๐ มม. เนื่องจากอุบัติเหตุท่อแตกบริเวณใกล้เคียงปั๊มน้ำมันร้างคลอง๑๓ อ.ลำลูกกา ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ส่งผลให้น้ำไม่ไหลภายในพื้นที่ตั้งแต่คลอง๘ - คลอง๑๓ อ.ลำลูกกา

29 กรกฎาคม 2556

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด ๓๐๐ มม. เนื่องจากท่อแตกบริเวณภายในหมู่บ้านกฤษดานคร ๑๙ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๕.๔๕ น.

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด ๓๐๐ มม. เนื่องจากท่อแตกบริเวณภายในหมู่บ้านกฤษดานคร ๑๙ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๕.๔๕ น.

26 กรกฎาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน