ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว  ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ หน่วยบริการพนมไพร เนื่องจาก กฟภ.อำเภอสุวรรณภูมิ จะทำการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ หน่วยบริการพนมไพร เนื่องจาก กฟภ.อำเภอสุวรรณภูมิ จะทำการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

30 มิถุนายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน