ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ.) แจ้งจุดท่อแตกด่วน และ กำลังดำเนินการซ่อม ประจำวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๕ ดังนี้ ถนนสุริยวงศ์ ซอย ๑, โรงแรมเชียงคำ, หมู่บ้านรัตนลักษณ์ และ ถนนช่างหล่อ บริเวณ บริษัทเชียงใหม่สยามทีวี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ.) แจ้งจุดท่อแตกด่วน และ กำลังดำเนินการซ่อม ประจำวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๕ ดังนี้ ถนนสุริยวงศ์ ซอย ๑, โรงแรมเชียงคำ, หมู่บ้านรัตนลักษณ์ และ ถนนช่างหล่อ บริเวณ บริษัทเชียงใหม่สยามทีวี

28 ธันวาคม 2555

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ.) แจ้งจุดท่อแตกด่วน และ กำลังดำเนินการซ่อม ประจำวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๕ ดังนี้ ถนนใจแก้ว, ถนนเวียงพิงค์, หมู่บ้านปาล์มสปริงส์, ถนนราชเชียงแสนซอย ๑ และ ถนนสุริยวงศ์ซอย ๕

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ.) แจ้งจุดท่อแตกด่วน และ กำลังดำเนินการซ่อม ประจำวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๕ ดังนี้ ถนนใจแก้ว, ถนนเวียงพิงค์, หมู่บ้านปาล์มสปริงส์, ถนนราชเชียงแสนซอย ๑ และ ถนนสุริยวงศ์ซอย ๕

24 ธันวาคม 2555

เลื่อนขึ้นข้างบน