ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สังกัด  ร่วมกันล้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ซม. ของสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ตามแผนการล้างถังน้ำใส  ประจำปีงบประมาณ 2560   ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สังกัด ร่วมกันล้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ซม. ของสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนการล้างถังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP

18 พฤษภาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ออกหน่อยบริการเคลื่อนที่ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560" ร่วมกับทางอำเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานราชการ ณ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ออกหน่อยบริการเคลื่อนที่ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560" ร่วมกับทางอำเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานราชการ ณ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

17 พฤษภาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน