ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล และการประเมินสมรรถนะความสามารถที่ปรับปรุงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล และการประเมินสมรรถนะความสามารถที่ปรับปรุงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

17 มีนาคม 2560

กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ พร้อมด้วย นายมานะ ทองน้อยยิ่งหัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาอรัญประเทศ นายปริญญา บุญอยู่ หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบริหารการจัดการน้ำ ครั้งที่ 2/2560

กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ พร้อมด้วย นายมานะ ทองน้อยยิ่งหัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาอรัญประเทศ นายปริญญา บุญอยู่ หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบริหารการจัดการน้ำ ครั้งที่ 2/2560

17 มีนาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน