ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ลงพื้นที่ทำ Step test สำรวจหาท่อแตกรั่ว เพื่อป้องกันปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกระนวน และบางส่วนของเทศบาลตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ลงพื้นที่ทำ Step test สำรวจหาท่อแตกรั่ว เพื่อป้องกันปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกระนวน และบางส่วนของเทศบาลตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

18 กรกฎาคม 2560

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐเสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง ร่วมล้างถังตกตะกอน บริเวณสถานีจ่ายน้ำวังยาง

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐเสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง ร่วมล้างถังตกตะกอน บริเวณสถานีจ่ายน้ำวังยาง

18 กรกฎาคม 2560

กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ตามโครงการจังหวัดสะอาด “ปทุมธานีทำดีเพื่อพ่อ” ในการจัดระเบียบถนนสายรังสิต – นครนายก(ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 305)

กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ตามโครงการจังหวัดสะอาด “ปทุมธานีทำดีเพื่อพ่อ” ในการจัดระเบียบถนนสายรังสิต – นครนายก(ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 305)

18 กรกฎาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน