ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำและย้ายประตูน้ำ  PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านข้าวต้มอนันต์ ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 21.00 – 24.00 น.

กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำและย้ายประตูน้ำ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านข้าวต้มอนันต์ ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 21.00 – 24.00 น.

15 มีนาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน