ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ร่วมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.)  สาขาอรัญประเทศ  นำโดยนางพิมพ์อลิยา  เสงี่ยมงาม หัวหน้างานจัดเก็บรายได้และนายเสกสรร เฟื่องสวัสดิ์ หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมทำความดีบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และเก็บไว้ในคลังสำรองโลหิตในภาวะฉุกเฉิน ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ร่วมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดยนางพิมพ์อลิยา เสงี่ยมงาม หัวหน้างานจัดเก็บรายได้และนายเสกสรร เฟื่องสวัสดิ์ หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมทำความดีบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และเก็บไว้ในคลังสำรองโลหิตในภาวะฉุกเฉิน ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเทศ

16 พฤศจิกายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน