ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าพบท่านผู้อำนวยการจัดสรรน้ำกรมชลประทาน เขื่อนปราณบุรี เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับคุณภาพน้ำดิบ ที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน กปภ. ต่อไป

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าพบท่านผู้อำนวยการจัดสรรน้ำกรมชลประทาน เขื่อนปราณบุรี เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับคุณภาพน้ำดิบ ที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน กปภ. ต่อไป

18 พฤษภาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย หลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาให้ประชาชนหลังน้ำลด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย หลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาให้ประชาชนหลังน้ำลด

18 พฤษภาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน