ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาแม่ริม โดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการและพนักงานในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่งและเทศบาลตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 13 กันยายน 2560

กปภ.สาขาแม่ริม โดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการและพนักงานในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่งและเทศบาลตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 13 กันยายน 2560

15 กันยายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการเติมน้ำใจให้กัน (Home Care) "โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐" ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการเติมน้ำใจให้กัน (Home Care) "โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐" ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

15 กันยายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๕ พรรษา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๕ พรรษา

15 กันยายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย กองแผนและวิชาการ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ประชุมรึกษาหารือเตรียมความพร้อมรับโอนกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย กองแผนและวิชาการ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ประชุมรึกษาหารือเตรียมความพร้อมรับโอนกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน

15 กันยายน 2560

กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านเจน &จอย ๒ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านเจน &จอย ๒ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

14 กันยายน 2560

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง ร่วมล้างถังตกตะกอน บริเวณ สถานีจ่ายน้ำวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง ร่วมล้างถังตกตะกอน บริเวณ สถานีจ่ายน้ำวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

14 กันยายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน