ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการดำเนินการสำรวจหาท่อแตกรั่ว STEP TEST DMA 11 ถนนเจริญสุขล่างต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.00  – 03.30 น.

กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการดำเนินการสำรวจหาท่อแตกรั่ว STEP TEST DMA 11 ถนนเจริญสุขล่างต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.00 – 03.30 น.

19 กุมภาพันธ์ 2561

กปภ.สาขาสะเดา ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักสงฆ์ท่าข่อย ม.3 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

กปภ.สาขาสะเดา ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักสงฆ์ท่าข่อย ม.3 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

19 กุมภาพันธ์ 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน