ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

นายชโยดม  กาญจโนมัย ผอ.กปภ.เขต 2  และนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมคณะ  มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และระบบควบคุมน้ำสูญเสีย ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)  ในวันที่  15 กรกฎาคม  2556

นายชโยดม กาญจโนมัย ผอ.กปภ.เขต 2 และนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมคณะ มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และระบบควบคุมน้ำสูญเสีย ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

16 กรกฎาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน