ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) เริ่มดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาส๑/๕๕ปฐมฤกษ์ด้วยภารกิจรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กิจกรรม   กปภ.เพื่อน้องเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พ่อของแผ่นดิน

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) เริ่มดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาส๑/๕๕ปฐมฤกษ์ด้วยภารกิจรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กิจกรรม กปภ.เพื่อน้องเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พ่อของแผ่นดิน

07 ตุลาคม 2554

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีส่งท้ายกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ด้วยพิธีมอบใบประกาศและติดตั้งป้ายรับรองคุณภาพน้ำประปาโรงเรียนภาคีเครือข่าย โครงการ   ตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ.เพื่อน้องคนดี

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีส่งท้ายกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ด้วยพิธีมอบใบประกาศและติดตั้งป้ายรับรองคุณภาพน้ำประปาโรงเรียนภาคีเครือข่าย โครงการ ตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ.เพื่อน้องคนดี

23 กันยายน 2554

เลื่อนขึ้นข้างบน