ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 ตุลาคม 2556

กปภ.สาขาสระแก้วเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ (การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว)

กปภ.สาขาสระแก้วเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ (การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว)

24 ตุลาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน