ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ในวันอังคารที่ 23กรกฎาคม 2556 ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ในวันอังคารที่ 23กรกฎาคม 2556 ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24 กรกฎาคม 2556

นายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) เป็นตัวแทนการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายชโยดม กาญจโนมัย ผอ.กปภ.เขต 2 และนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมคณะรัฐมนตรี(ภาพกิจกรรม)

นายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) เป็นตัวแทนการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายชโยดม กาญจโนมัย ผอ.กปภ.เขต 2 และนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมคณะรัฐมนตรี(ภาพกิจกรรม)

24 กรกฎาคม 2556

นายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) เป็นตัวแทนการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายชโยดม กาญจโนมัย ผอ.กปภ.เขต 2 และนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  พร้อมคณะรัฐมนตรี

นายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) เป็นตัวแทนการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายชโยดม กาญจโนมัย ผอ.กปภ.เขต 2 และนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมคณะรัฐมนตรี

24 กรกฎาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน