ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

20 พฤศจิกายน 2555

เลื่อนขึ้นข้างบน