ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาโพนพิสัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเปิด “โครงการตลาดประชารัฐ” อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

กปภ.สาขาโพนพิสัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเปิด “โครงการตลาดประชารัฐ” อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

07 ธันวาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  โดยนายอภิปราย  อรรคสูรย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยให้หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย โดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยให้หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

06 ธันวาคม 2560

กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

06 ธันวาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน