ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

21 มีนาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นทรงราชย์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นทรงราชย์

21 มีนาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน