ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมประชาคมชาวบ้านเพื่อขอเสียงสนับสนุน การก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชน ในพื้นที่ตำบลโนนแดง และตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมประชาคมชาวบ้านเพื่อขอเสียงสนับสนุน การก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชน ในพื้นที่ตำบลโนนแดง และตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

19 กรกฎาคม 2560

กปภ.สาขาศรีสงคราม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร และ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐”

กปภ.สาขาศรีสงคราม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร และ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐”

19 กรกฎาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน