ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาสะเดาเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา หมู่ที่6 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา

กปภ.สาขาสะเดาเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา หมู่ที่6 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา

20 กรกฎาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย จัดอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย จัดอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

19 กรกฎาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน