ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขาสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ประชุมแนวทางการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี ๒๕๖๑

กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขาสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ประชุมแนวทางการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี ๒๕๖๑

08 ธันวาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการฯ “แนวทางปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่าย และการบริการผู้ใช้น้ำ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการฯ “แนวทางปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่าย และการบริการผู้ใช้น้ำ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖

08 ธันวาคม 2560

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี นำโดย นายชูชาติ ไม้คง ผจก. กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ผูช่วยผู้จัดการและหัวหน้างานบริการฯ ออกเร่งซ่อมท่อแตกท่อรั่ว ที่ตรวจพบหลายจุด ในพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี นำโดย นายชูชาติ ไม้คง ผจก. กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ผูช่วยผู้จัดการและหัวหน้างานบริการฯ ออกเร่งซ่อมท่อแตกท่อรั่ว ที่ตรวจพบหลายจุด ในพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี

08 ธันวาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน