ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

23 มีนาคม 2560

นางสาวจิณนพัฒน์  บำรุงศรีพร้อมหัวหน้างานและพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรงออกหน่วยโครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม2560

นางสาวจิณนพัฒน์ บำรุงศรีพร้อมหัวหน้างานและพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรงออกหน่วยโครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม2560

23 มีนาคม 2560

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมหัวหน้างานและพนักงานร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก ประจำปี2560 เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปแจกให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม จำนวน 500 ขวด

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมหัวหน้างานและพนักงานร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก ประจำปี2560 เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปแจกให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม จำนวน 500 ขวด

23 มีนาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

23 มีนาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน