ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

นายพิชัย พันธุ์อร่ามผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี นางสาวจงกล เห็นประเสริฐผช.ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรีพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ของบริษัททีทีดับบลิว จำกัด(มหาชน)

นายพิชัย พันธุ์อร่ามผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี นางสาวจงกล เห็นประเสริฐผช.ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรีพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ของบริษัททีทีดับบลิว จำกัด(มหาชน)

21 มีนาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน