ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาวัฒนานคร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ)และสาขาศรีราชา  เยี่ยมชมกระบวนการทำงาน WSP "โครงการจัดการน้ำสะอาด "

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาวัฒนานคร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ)และสาขาศรีราชา เยี่ยมชมกระบวนการทำงาน WSP "โครงการจัดการน้ำสะอาด "

21 กรกฎาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ร่วมขบวนบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ออกหน่วยบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ร่วมขบวนบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ออกหน่วยบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐

21 กรกฎาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันออกหน่วย “หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยาม ถามไถ่ เต็มใจบริการ” ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5/2560   ณ โรงเรียนบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันออกหน่วย “หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยาม ถามไถ่ เต็มใจบริการ” ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5/2560 ณ โรงเรียนบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

21 กรกฎาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน