ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายบัณฑิต สิทธิพล  พนักงาน กปภ.สาขาวัฒนานคร  เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านงานผลิต” รุ่นที่ 3/60 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560 ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2       อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายบัณฑิต สิทธิพล พนักงาน กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านงานผลิต” รุ่นที่ 3/60 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560 ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

24 มีนาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน