ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง ร่วมล้างถังตกตะกอน บริเวณ สถานีจ่ายน้ำวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิตสถานีจ่ายน้ำวังยาง ร่วมล้างถังตกตะกอน บริเวณ สถานีจ่ายน้ำวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

13 ธันวาคม 2560

นายชูชาติ  ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานลูกจ้างงานบริการฯ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานลูกจ้างงานบริการฯ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย

13 ธันวาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน