ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ดำเนินกิจกรรมโครงการ "เติมใจให้กันครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ดำเนินกิจกรรมโครงการ "เติมใจให้กันครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี

18 ตุลาคม 2560

การประปาส่วนภุมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

การประปาส่วนภุมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

18 ตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร ได้เปิดช่องทางการชำระค่าน้ำประปาออนไลน์ โดยสำหรับ iOS สามารถใช้งานผ่านแอป Apple Wallet ที่มีในเครื่องโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม ส่วน Android จะทำงานผ่านแอปMy Wallet

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร ได้เปิดช่องทางการชำระค่าน้ำประปาออนไลน์ โดยสำหรับ iOS สามารถใช้งานผ่านแอป Apple Wallet ที่มีในเครื่องโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม ส่วน Android จะทำงานผ่านแอปMy Wallet

18 ตุลาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน