ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน นำโดย ผจก.วรชาติ สีหบัณฑ์ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนและกลุ่มจิตอาสา "สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าต้นน้ำ" บริเวณป่าต้นน้ำลำห้วยแม่ฮ่องสอน บ้านพะโข่โหล่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการนำน้ำมาใช้อุปโภค-บริโภคอีกแห่งหนึ่ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน นำโดย ผจก.วรชาติ สีหบัณฑ์ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนและกลุ่มจิตอาสา "สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าต้นน้ำ" บริเวณป่าต้นน้ำลำห้วยแม่ฮ่องสอน บ้านพะโข่โหล่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการนำน้ำมาใช้อุปโภค-บริโภคอีกแห่งหนึ่ง

25 พฤษภาคม 2560

นายชูชาติ. ไม้คง ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้างานและพนักงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน ณ วัดวังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

นายชูชาติ. ไม้คง ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้างานและพนักงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน ณ วัดวังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

25 พฤษภาคม 2560

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมกิจกรรมการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมกิจกรรมการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

24 พฤษภาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. บรรจุขวด เพื่อใช้ในการจัดงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. บรรจุขวด เพื่อใช้ในการจัดงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐

24 พฤษภาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน