ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา นำโดย นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการ กปภ.สาขาพะเยา มอบหมายให้นางละไม กองอิ่น หนง.อำนวยการ และนายนิวัติ บุญเรือง หนง.ผลิต พร้อมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ในโครงการเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านหนองบึง ม.8 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา นำโดย นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการ กปภ.สาขาพะเยา มอบหมายให้นางละไม กองอิ่น หนง.อำนวยการ และนายนิวัติ บุญเรือง หนง.ผลิต พร้อมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ในโครงการเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านหนองบึง ม.8 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

27 มีนาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน มีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติกัน ก่อนเวลาทำงาน

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน มีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติกัน ก่อนเวลาทำงาน

27 มีนาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน