ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

นายชูชาติ ไม้คง ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาสุพรรณบุรี และพนักงานผลิต ให้การต้อนรับนายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกาประปาส่วนภูมิภาคเขต 3และคณะ ที่มาประชุมและประเมินผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)

นายชูชาติ ไม้คง ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาสุพรรณบุรี และพนักงานผลิต ให้การต้อนรับนายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกาประปาส่วนภูมิภาคเขต 3และคณะ ที่มาประชุมและประเมินผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)

25 กันยายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ร่วมขบวนสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในโครงการ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง บ้านแคนใต้ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ร่วมขบวนสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในโครงการ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง บ้านแคนใต้ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

25 กันยายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ประจำปี 2560 มุ่งเน้นฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนกรุณาศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ประจำปี 2560 มุ่งเน้นฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนกรุณาศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

25 กันยายน 2560

กปภ.สาขาบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนโคกสว่าง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

กปภ.สาขาบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนโคกสว่าง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

22 กันยายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน