ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

ประปาเพื่อประชารัฐ กปภ.สาขาเด่นชัย ให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมท่อรั่วท่อแตก ฟรีไม่คิดค่าแรง ในพื้นที่ตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ตามโครงการประปาเพื่อประชารัฐ

ประปาเพื่อประชารัฐ กปภ.สาขาเด่นชัย ให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมท่อรั่วท่อแตก ฟรีไม่คิดค่าแรง ในพื้นที่ตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ตามโครงการประปาเพื่อประชารัฐ

23 กุมภาพันธ์ 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม โดยนายทิวา  ระดีรมย์ พร้อมทั้งหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่และประชาชนชนในพื้นที่ ดำเนินโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2561 และดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2561  ตามข้อ 3. ให้กปภ. สาขาดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคอย่างน้อยสาขาละ 1 ชุมชน(แห่ง) ในปีงบประมาณ  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม โดยนายทิวา ระดีรมย์ พร้อมทั้งหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่และประชาชนชนในพื้นที่ ดำเนินโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2561 และดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2561 ตามข้อ 3. ให้กปภ. สาขาดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคอย่างน้อยสาขาละ 1 ชุมชน(แห่ง) ในปีงบประมาณ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

22 กุมภาพันธ์ 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน