ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาวัฒนานครมอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 200 ขวด ให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 13 เพื่อใช้แจกจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

กปภ.สาขาวัฒนานครมอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 200 ขวด ให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 13 เพื่อใช้แจกจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

16 มีนาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน