ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

<<กปภ.ลงพื้นที่บริการด้วยหัวใจ>> การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาโพนทอง  ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาเคลื่อนที่ในโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ณ  บ้านโพนทองน้อย ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

<<กปภ.ลงพื้นที่บริการด้วยหัวใจ>> การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาโพนทอง ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาเคลื่อนที่ในโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ณ บ้านโพนทองน้อย ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

01 ธันวาคม 2560

<<กปภ.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ>> การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาโพนทองร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับชาวอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

<<กปภ.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ>> การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาโพนทองร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับชาวอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

01 ธันวาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน