ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเสริมเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเสริมเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560

17 กรกฎาคม 2560

กปภ. สาขาวัฒนานคร นายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.วัฒนานคร มอบหมายให้ นายวราวุธ บุญมาพัด หัวหน้างานผลิต เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน โครงการ ทบ. สร้างบ้านผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ยากไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

กปภ. สาขาวัฒนานคร นายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.วัฒนานคร มอบหมายให้ นายวราวุธ บุญมาพัด หัวหน้างานผลิต เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน โครงการ ทบ. สร้างบ้านผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ยากไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

17 กรกฎาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน