ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายชูศักดิ์  เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ สนามที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ สนามที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

25 กันยายน 2560

นายชูชาติ ไม้คง ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาสุพรรณบุรี และพนักงานผลิต ให้การต้อนรับนายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกาประปาส่วนภูมิภาคเขต 3และคณะ ที่มาประชุมและประเมินผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)

นายชูชาติ ไม้คง ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาสุพรรณบุรี และพนักงานผลิต ให้การต้อนรับนายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกาประปาส่วนภูมิภาคเขต 3และคณะ ที่มาประชุมและประเมินผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)

25 กันยายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ร่วมขบวนสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในโครงการ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง บ้านแคนใต้ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ร่วมขบวนสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในโครงการ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง บ้านแคนใต้ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

25 กันยายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ประจำปี 2560 มุ่งเน้นฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนกรุณาศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ประจำปี 2560 มุ่งเน้นฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนกรุณาศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

25 กันยายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน