ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดส่งพนักงานในสังกัด เข้าร่วมทบทวนการติดตามภายใน ตามนโยบายข้อกำหนด ISO 9001:2015  โดยทำการ on the job ในด้านการควบคุมคุณภาพน้ำในระบบผลิต ให้กับงานผลิต ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์ และสถานีผลิตน้ำปราณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดส่งพนักงานในสังกัด เข้าร่วมทบทวนการติดตามภายใน ตามนโยบายข้อกำหนด ISO 9001:2015 โดยทำการ on the job ในด้านการควบคุมคุณภาพน้ำในระบบผลิต ให้กับงานผลิต ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์ และสถานีผลิตน้ำปราณบุรี

29 พฤษภาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน