ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกันสวดมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ ถวายพระชัยมงคล รัชกาลที่ 10

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกันสวดมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ ถวายพระชัยมงคล รัชกาลที่ 10

25 กรกฎาคม 2560

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมสนองนโบายเสริมสร้างความผูกพันอันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนมิกรกฎาคม 2560

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมสนองนโบายเสริมสร้างความผูกพันอันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนมิกรกฎาคม 2560

25 กรกฎาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน