ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 ผนึกพลังกับ กปภ.สาขาพิจิตร ติดตามผลคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย พร้อมลงพื้นที่ทำการค้นหาจุดแตกรั่วหวังเพิ่มรายได้ให้ กปภ.

งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 ผนึกพลังกับ กปภ.สาขาพิจิตร ติดตามผลคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย พร้อมลงพื้นที่ทำการค้นหาจุดแตกรั่วหวังเพิ่มรายได้ให้ กปภ.

24 กุมภาพันธ์ 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา นำโดย นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการ กปภ.สาขาพะเยา และนางละไม กองอิ่น หัวหน้างานอำนวยการ นำทีมลงพื้นที่เพิ่มผู้ใช้น้ำ One – Stop - Service ในโครงการหมู่บ้านนวโชติ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา นำโดย นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการ กปภ.สาขาพะเยา และนางละไม กองอิ่น หัวหน้างานอำนวยการ นำทีมลงพื้นที่เพิ่มผู้ใช้น้ำ One – Stop - Service ในโครงการหมู่บ้านนวโชติ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

24 กุมภาพันธ์ 2560

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนฯ และกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่อง WSP แก่พนักงานในสังกัด กปภ.สาขากำแพงเพชร

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนฯ และกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่อง WSP แก่พนักงานในสังกัด กปภ.สาขากำแพงเพชร

24 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560   กปภ.สาขาจุน ร่วม กับ กปภ.สาขาพะเยา  เข้าร่วมสนับสนุนน้ำประปาสำหรับรถสรง  และ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด  จำนวน 200 ขวด  เนื่องในโอกาส ที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมราษฏร์ในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ  ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ.เขียงคำ จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กปภ.สาขาจุน ร่วม กับ กปภ.สาขาพะเยา เข้าร่วมสนับสนุนน้ำประปาสำหรับรถสรง และ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 200 ขวด เนื่องในโอกาส ที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมราษฏร์ในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ.เขียงคำ จ.พะเยา

24 กุมภาพันธ์ 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน