ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน เมษายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติกัน ก่อนเวลาทำงาน

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน เมษายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติกัน ก่อนเวลาทำงาน

25 เมษายน 2560

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. โดย นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี พ.ศ2560 โดยการวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. โดย นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี พ.ศ2560 โดยการวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

25 เมษายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน