ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน สิงหาคม 2558

พิธีเปิดระบบการทำงานโรงผลิตน้ำประปาพระราชทาน ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปทุมธานี - 31 สิงหาคม 2558 กปภ.สาขาคลองท่อม พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ - 28 สิงหาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคส่งมอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งน้ำสาธารณะหนองไหล จ.กระบี่ - 27 สิงหาคม 2558 กปภ.จัดงบกว่า 119 ล้านปรับปรุงระบบประปาสาขาพิมาย - 26 สิงหาคม 2558 กปภ.ครบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างเข้มงวด - 25 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน - 20 สิงหาคม 2558 กปภ. เปิด LAB CLUSTER ตรวจสอบน้ำประปาต้องได้มาตรฐานระดับสากล - 21 สิงหาคม 2558 กปภ. มั่นใจประกาศรับรองน้ำประปาสาขาหนองเรือดื่มได้แล้ว - 20 สิงหาคม 2558 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร 4 สังกัด กปภ. ข.4 - 19 สิงหาคม 2558 กปภ. เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้สนับสนุนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - 18 สิงหาคม 2558 กปภ. รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” และ “หน่วยงานต้นแบบด้านคุณภาพน้ำบริโภค” จากกรมอนามัย - 18 สิงหาคม 2558 กปภ. สนับสนุนน้ำดื่มแก่นักปั่นในกิจกรรม “Bike for Mom” ทั่วประเทศ - 13 สิงหาคม 2558 กปภ.เปิด LAB CLUSTER เพิ่ม คุมเข้มคุณภาพน้ำภาคเหนือตอนบน - 13 สิงหาคม 2558 กปภ.แม่สะเรียงมั่นใจน้ำประปาดื่มได้ - 13 สิงหาคม 2558 กปภ.ใช้เกณฑ์ปัดเศษสตางค์ตามมาตรฐานกรมการค้าภายใน - 11 สิงหาคม 2558 กปภ.ดันยุวประปารณรงค์ประหยัดน้ำทั่วประเทศเทิดพระเกียรติในหลวง - 11 สิงหาคม 2558 กปภ.เตรียมพร้อมขยายกำลังการผลิตประปา หาดใหญ่ – สงขลา - 10 สิงหาคม 2558 จ่ายค่าน้ำประปา กปภ. ผ่าน “เอ็มเปย์ แอปพลิเคชั่น” ได้แล้ววันนี้ - 07 สิงหาคม 2558 กปภ.แม่สาย เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง - 06 สิงหาคม 2558 กปภ. สนองนโยบายรัฐบาล ลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน - 05 สิงหาคม 2558 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กปภ. JICA และ Saitama Prefecture Bureau - 04 สิงหาคม 2558
เลื่อนขึ้นข้างบน