ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ประจำเดือน ตุลาคม 2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 ครั้งที่ 2/2558 - 28 ตุลาคม 2558 ขอแสดงความยินดีแด่อธิบดีกรมอนามัยท่านใหม่ - 28 ตุลาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค - 27 ตุลาคม 2558 กปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งปีหน้า - 22 ตุลาคม 2558 กปภ. และ บริษัท NOXKOREA สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกันสำรวจพื้นที่ติดตั้งโรงกรองน้ำ ด้วยเทคโนโลยี Ultra High Rate ที่สถานีผลิตน้ำไพรสะเดา กปภ.สาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี - 21 ตุลาคม 2558 กปภ. ทุ่มงบกว่า 259 ล้านบาท เร่งปรับปรุงระบบประปา บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่ อ.ธัญบุรี - 20 ตุลาคม 2558 กปภ.จัดพิธีมอบรางวัลแนวคิดและนวัตกรรมประหยัดน้ำ - 14 ตุลาคม 2558 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายในของ กปภ. - 12 ตุลาคม 2558 กปภ.ทุ่มงบกว่า 3,300 ล้านบาท เตรียมพร้อมการขยายตัวในพื้นที่ภาคตะวันออก - 09 ตุลาคม 2558 กปภ. นำส่งรายได้ครึ่งปีเข้ารัฐกว่าพันล้านบาท - 05 ตุลาคม 2558 กปภ.เดินหน้าปรับปรุงขยายประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม - 05 ตุลาคม 2558 แสดงมุทิตาจิตกรรมการตรวจสอบของ กปภ. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 - 01 ตุลาคม 2558
เลื่อนขึ้นข้างบน