หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

Slide Banner

ยื่นขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์
ยื่นขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Download เอกสารสำหรับผู้ที่ถูกเรียกรายงานตัว
Download เอกสารสำหรับผู้ที่ถูกเรียกรายงานตัว
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
PWA Wallet
PWA Wallet
สรุปการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน
สรุปการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.

Quick Menu

Hilight

PWA Digital Bill

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

Small Banner

ศูนย์ปฎิบัติการ กปภ.

ศูนย์ปฎิบัติการ กปภ.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เลื่อนขึ้นข้างบน