แจ้งเรื่องร้องเรียน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มร้องเรียน

ถ้าท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาและปัญหาต่าง ๆ ในการให้บริการ กรุณาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีที่ บริเวณ ตำบล และจังหวัด ที่ท่านประสบปัญหา มาอย่างชัดเจนด้วย เพื่อการประปาส่วนภูมิภาคจะได้ไปทำการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาให้ท่านได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคมีพื้นที่รับผิดชอบ ในการให้บริการเป็นบริเวณกว้าง การเกิดปัญหาก็มิได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่พร้อม ๆ กัน ดังนั้นพื่อความสะดวกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรุณาแจ้งรายละเอียดพื้นที่ที่เกิดปัญหา กับท่านมาให้การประปาส่วนภูมิภาคทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง
หมายเหตุ : พื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคคือ จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ ถ้าท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับ น้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ โปรดร้องเรียนไปที่ การประปานครหลวง ที่ Web Site www.mwa.co.th

แจ้งน้ำไม่ไหล ท่อแตก ท่อรั่ว รับเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่ประปารังสิต-ปทุมธานี โทร 0-2981-8945-50 Email :กรุณากรอก ชื่อ - นามสกุล จริง เพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
ถ้า กปภ. ตรวจสอบไม่พบข้อมูลจริงดังที่อ้าง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบปัญหา ข้อร้องเรียนดังกล่าวผ่าน Website
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน ลำดับที่ PR 36579

ที่อยู่

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรายละเอียดข้อร้องเรียน* ถ้าเป็นเรื่องท่อประปาแตก น้ำไม่สะอาด โปรดระบุสถานที่ให้ชัดเจน ไม่ควรกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์ ในสองช่องนี้ เพราะจะทำให้ข้อมูลเหล่านั้น ถูกเปิดเผยใน Website หรือถ้า กปภ. ตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลเหล่านั้นทิ้ง

 

กปภ. ได้รับข้อความของคุณ เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
กปภ. จะตอบผ่าน Website ข้อมูลบางส่วนของท่านจะถูกเปิดเผยใน Website ดังตัวอย่างนี้ Click Here
เลื่อนขึ้นข้างบน