ขั้นตอนการผลิตน้ำ RO (REVERSE OSMOSIS) ขนาด 10 ลบ.ม./ชม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ขั้นตอนการผลิตน้ำ RO (REVERSE OSMOSIS) ขนาด 10 ลบ.ม./ชม

ขั้นตอนการผลิตน้ำ RO (REVERSE OSMOSIS) ขนาด 10 ลบ.ม./ชม

ขั้นตอนการผลิตน้ำ RO (REVERSE OSMOSIS) ขนาด 10 ลบ.ม./ชม ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สุราษฎร์ธานี

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนังได้ดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำไม่ดี(ค่าครอไรค์สูง,กลิ่น สี)จึงได้มีโครงการก่อสร้าง เครื่องผลิตน้ำ RO (REVERSE OSMOSIS) ขนาด 10ลบ.ม./ชมโดยได้รับงบประมาณจากกองฉลากกินแบ่งรัฐบาลมอบให้ การประปาส่วนภูมิภาค 
เป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท เพื่อส่งน้ำไปยังพระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 
ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ซึ่งกระบวนการผลิตน้ำ RO (REVERSE OSMOSIS) Membraneของเครื่องมีราคาแพง และอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับการใช้งานของเครื่องจะต้องเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนังจึงได้ติดตั้งตู้ประปาหยอดเหรียญบริเวณหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนังและขออนุมัติจำหน่ายน้ำ RO (REVERSE OSMOSIS) ในราคาลิตรละ 20 สตางค์ 
ถ้าหากประชาชนใช้บริการจำนวนมากจะขยายจุดติดตั้งตู้ประปาหยอดเหรียญต่อไป

ขั้นตอนการผลิต RO (REVERSE OSMOSIS) ดังนี้.-

  1. สูบน้ำประปาที่ผ่านการผลิตแล้ว(น้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนังที่มีคุณภาพไม่ดี (ค่าครอไรค์สูง,กลิ่น สี)
  2. จึงสูบน้ำประปาเข้าเครื่องกรองสนิมเหล็ก (แยกสนิมเหล็กออกจากน้ำประปา)
  3. นำน้ำที่ไม่มีสนิมเหล็กลงถังน้ำใส ขนาด 200 บล.ม.
  4. ใช้มอเตอร์สูบน้ำเข้าถังกรองคาร์บอน เมื่อน้ำผ่านการกรองคาร์บอนแล้วมีเครื่องวัดค่าต่างๆ หลังจากนั้นเป็นกระบวนการเติมสารเคมีป้องกันตะกรัน
  5. สูบน้ำไปเข้าระบบ RO (REVERSE OSMOSIS)
  6. ก่อนเข้าระบบระบบ RO (REVERSE OSMOSIS) ต้องผ่านกระบวนการการควบคุมและเติมสารเคมี (ค่า PH, คลอรีนเหลือ กรด-ด่าง
  7. น้ำสะอาด RO (REVERSE OSMOSIS) นำน้ำไปเก็บถังน้ำน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.
  8. สูบน้ำจากถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.ส่งไปยังพระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง
  9. นำน้ำที่เหลือจากการส่งไปยังพระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนังไปเข้าตู้น้ำประปาหยอดเหรียญน้ำ RO (REVERSE OSMOSIS)บริเวณหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
เลื่อนขึ้นข้างบน