ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2558 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก